ทำความรู้จักกับ Open Stack

OpenStack คือชุดระบบซอฟต์แวร์ Open Source ซึ่งใช้ทำระบบ Cloud แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงการนี้ก็คือ Rackspace และ NASA นอกจากนี้ OpenStack ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud เป็นระบบเสมือนจริงที่จำต้องมีความน่าเชื่อถือ และการสร้างความน่าเชื่อถืออันดับแรก เราต้องทำความเข้าใจกับความน่าเชื่อถือของ VM พร้อมกับวิเคราะห์ได้หากต้องใช้งานร่วมกับ OpenStack สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ของ Open Stack VMs ได้จาก Python, Fabric และ R

เมื่อมีผู้ใช้งานสองคนส่งคำร้องขอให้สร้างระบบเสมือนพร้อมกัน ระบบจึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจเลือก แต่จะมีวิธีการเลือกได้ ซึ่งใน OpenStack จะมีความซับซ้อนเล็กน้อย แต่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ผ่านการเรียนรู้และการสอน Open Stack และเพื่อทำความเข้าใจกับการใช้งานพร้อมกันและการล็อก Open Stack Nova ซึ่งบางครั้งผู้ใช้จะมีภาพระบบ Cloud ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในระบบอื่น

ในทุกๆ เดือนเราจะพบข้อมูลใหม่สำหรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Heat, OpenStack’s orchestration ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีง่ายๆ เกี่ยวการใช้สภาพแวดล้อมซึ่งสามารถปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ OpenStack มีประโยชน์มากที่สุด คือ การจัดการกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและอินเทอร์เฟซเว็บชุด APIs ซึ่งนักพัฒนา Software สามารถใช้ในการเขียนแอพพลิเคชันที่จัดเตรียมทรัพยากรภายใน OpenStack ได้ตามต้องการ

ถือได้ว่า OpenStack เข้ามามีบทบาทในตลาดองค์กรอย่างเต็มตัว ซึ่ง OpenStack ทำหน้าที่สร้างและจัดการ Cloud Computing โดยการควบคุมชุดคำสั่ง รวมไปถึงพื้นที่ไฟล์ขนาดใหญ่ Data Center ซึ่งทำให้ OpenStack เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้